සිංහල in Yasni Exposé of Pubudu Siriwansa

Visitors
(1390 since 27.09.2011)

Person-Info

250

Pubudu Siriwansa, 37, IT Tutor @ pubudu siriwansa, avissawella

Homepage: siriwansa.com
Birth name: pubudu siriwansa, Nickname: siriwansa, Country: Sri Lanka, Phone: +94362233741, Language: English
Pubudu Siriwansa @ pubudu siriwansa, avissawella

2 Images of Pubudu

Loading...
1 - 2 from 2
Pubudu Siriwansa @ avissawella
Sept 11  +
Pubudu Siriwansa @ avissawella
June 13  +

23 results for Pubudu Siriwansa

රූපවාහිනී අන්තර්ජාල සඳහා ලාංකීය සිංහල වෙබ් අඩවි - සස්රුත ...

pubudu siriwansa: අනාගතයේදී ... 2013 වන විට ටැබ්ලට් හා සමාන්තර පරිගනකමය උපකරන "පෞද්ගලික පරිගනකය" ඉක්මවා භාවිතයට පැමිනෙන බවයි වෙලද පල තොරතුරු ...
0x
sasrutha.com 2011-09-27  +  

සිංහල බ්ලොග් කියවනය | Sinhala Blog Reader " වර්ගීකරණය නොකල| Syndi

The Sinhala Blog Reader from the Sinhala Bloggers' Union - Sinhala Blogs in one Place ... ( 3) pubudu siriwansa September 17, 2011. ඔබගේ වින් 8 හි, මයික්‍රොසොෆ්ට් ගිනුමට ඔනෑම ...
0x
blogs.sinhalabloggers.com 2011-09-27  +  

Rate now

(0)
 0 Ratings 
5 Stars (0)
4 Stars (0)
3 Stars (0)
2 Stars (0)
1 Star (0)

Your connection to Pubudu Siriwansa

Me
Me
Pubudu Siriwansa @ pubudu siriwansa, avissawella
Pubudu

You don't have an Exposé on Yasni yet.

Contacts of Pubudu (0)

No entries.
Important people: Today - Overview / Names: Today - Overview / People searches: Today - Overview
+1