Yasni Exposé of Bystrik Bugan

Visitors
(2168)

Person-Info

238
Country: Czech Republic, Language: English
I offer: Legal services under Czech and Slovak law.
Bystrik Bugan @ Self-employed, Prague

1 Image of Bystrik

Loading...
1 - 1 from 1
Bystrik Bugan @ Prague
Feb 12  +

15 results for Bystrik Bugan

Lexforum.sk - Juraj Alexander: Salvátorská klauzule a závazek ...

Bystrik Bugan (1) Peter K (1) Nina Gaisbacherova (1) Roman Kopil (1) ... Salvátorská klauzule a závazek součinnosti v nemovitostních transakcích podle českého ...
2x
lexforum.sk 2010-09-06  +  

Bystrik Bugan | Professional Portfolio on JDSupra

Read Bystrik Bugan's writings on JD Supra, where lawyers, law firms & legal professionals post articles, commentary, alerts, court filings, decisions and other documents.
2x
jdsupra.com 2010-09-06  +  

Lexforum.sk - Juraj Alexander: Zákaz poskytování p?j?ek a ...

Bystrik Bugan (1) Peter K (1) Nina Gaisbacherova (1) Roman Kopil (1) ... Zhrnutie nemeckej judikatúry týkajúcej sa zákazu poskytovania pôži?iek a úverov ...
1x
lexforum.sk 2010-09-06  +  

Lexforum.sk - Juraj Alexander: Berle a Meansa

Juraj Alexander, 01. 03. 2001 v 01:19. Zamyslenie nad dôvodmi, pre ktoré je kniha Berle a Meansa stále ... Nemáte oprávnenie prida? názor. Prihláste sa prosím ...
1x
lexforum.sk 2010-09-06  +  

Bystrik Bugan - Attorney-at-law - Legal Services | XING

Bystrik Bugan, Prague, legal services, Rendering of legal services in Czech and Slovak law...
Bystrik Bugan @ Prague
2x
xing.com 2009-08-29  +  

users.srobarka.sk/ss/archiv/12-99/pravor ealnycielprekazdeho.html

Tvrdím, že právo je reálny cie? pre každého, kto má o? seriózny ... Predo mnou bol stále Bystrík Bugan z bývalej 4. E (teraz študuje na Právnickej fakulte Karlovej univerzity) ...
2x
users.srobarka.sk 2009-08-21  +  

BUSportal

Riešenie tohto problému spo?íva vo vytvorení legislatívy podporujúcej verejnú osobnú dopravu, v následnej ... Bystrík BUGAN, Advokátska kancelária GLEISS LUTZ v.o.s.,Praha, ?R ...
2x
busportal.sk 2009-08-20  +  

Kam krá ? a PPP v ? eskej republike?

Jaroslava Malcová, Bystrík Bugan, Gleiss Lutz v.o.s. "Public-private Partnership – výzvy ... v roku 2006 bolo 9 projektov. v sú. ?. asnej dobe stále v realizácii 3 ...
1x
stavebne-forum.sk 2009-08-20  +  

untitled

Rie‰enie tohto problému spoãíva vo vytvorení legislatívy podporujúcej verejnú osobnú ... Bystrík BUGAN, Advokátska kancelária GLEISS LUTZ v.o.s.,Praha, âR ...
1x
kongresm.sk 2009-08-20  +  

pozvanka_VOD_08_final

SluÏba, ktorá sa poskytuje ich obyvateºom a náv‰tevníkom je dôleÏitá pre zabezpeãenie mobili ... Pavel KRAVEC, Regionálne riaditeºstvo ÚÎI Zvolen, SR ...
1x
kongresm.sk 2009-08-20  +  

Op?tovná zm?na pravidel v boji proti praní špinavých pen?z ...

p?ijatá úprava z?ejm? plní sv?j základní ú?el, zákonodárci na základ? ... na poli opat?ení proti praní špinavých pen?z dále nabere. Bystrík Bugan. 24.3.2005 ...
1x
weinholdlegal.com 2009-08-20  +  

pozv_mobilita_07_fin 19.4.2007 19:33 Page 1

nielen na území ve?kých miest, ale aj v ich zázemí a rovnako aj v menších mestách. ... Bystrík BUGAN, Advokátska kancelária Gleiss Lutz v.o.s. ( ?eská republika / Czech ...
1x
hermes.civil.auth.gr 2009-08-19  +  

Bystrik Bugan

Czech Republic
2x
linkedin.com 2009-08-19  +  

Zahrani?ní spolupráce - mobilita student?

Výsledky konkurz? na stipendijní pobyty v rámci programu Socrates/Erasmus na šk. ... Bystrík Bugan. Passau. 17. Kresslová Lucie. Salzburg. 18. Brož František ...
2x
prf.cuni.cz 2009-08-19  +  

Fenomén PPP – medzinárodné skúsenosti a Slovensko

Jaroslava Malcová a Bystrík Bugan z právnickej kancelárie Gleiss Lutz, v.o.s. Praha sa vo svojom vystúpení venovali aktuálnym PPP projektom v ...
1x
stavebni-forum.cz 2009-08-19  +  

Rate now

(1)
 1 Rating 
5 Stars (1)
4 Stars (0)
3 Stars (0)
2 Stars (0)
1 Star (0)

Your connection to Bystrik Bugan

Me
Me
Bystrik Bugan @ Prague
Bystrik

You don't have an Exposé on Yasni yet.

Important people: Today - Overview / Names: Today - Overview / People searches: Today - Overview
+1